Hướng dẫn sử dụng khoá cổng PHGLOCK EL02W

Hướng dẫn sử dụng khoá cổng PHGLOCK EL02W

Thông số:

Điện áp sử dụng: 12 VDC

Mở khóa :2000 thẻ , 1 mật mã, 1 Remote

Thẻ sử dụng:RFID

Khoảng cách: remote hoạt động :50 ngoài trời . 30m trong nhà

Kích thước :128 x 98 x 46 mm

Thích hợp cho hệ thống kiểm soát ra vào, chuông cửa màn hình

Vui lòng kiểm tra nguồn và jack kết nối trước khi lập trình

1.  Kích hoạt chế độ đi vào lập trình:

( trước bất cứ câu lệnh lập trình nào ta đều áp dụng)

Mã chủ cũ #

Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng nhạc ngắn, nếu không thành công khóa sẽ không kêu ."tít tít tít tít". Khóa sẽ tự thoát chế độ này nếu ngừng thao tác  trong 10 giây

Ghi chú :Mã chủ định là "000"

Nên thay đôỉ  mã chủ trước khi sử dụng

Sau khi hoàn tất câu lệnh cài đặt hoặc muốn thoát khỏi chế độ lập trình bấm :" ** "

2. Thay đổi mã chủ

* 1 mã chủ mới ( 4-8 kí tự) #

 Thành công khóa kêu 1 tiếng nhạc ngắn nếu không thành công khóa sẽ không kêu tít tít tít

3. Thay đổi mật mã mở khóa:

* 2 Mật mã mới (4-8 kí tự) #

Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng nhạc ngắn , nếu không thành công khóa sẽ không kêu tít tít tít

Ghi chú " Mật mã mặc định là "8888)

 4. Tạo thẻ mở cửa:

* 62 # Sau đó đặt lần lượt từng thẻ cần cài lên

Thành công khóa sẽ kêu 1 "bíp" kèm theo "tiêng nhạc" ngắn

5. Xóa thẻ với thẻ đang có:

* 3 # Đặt thẻ cần xóa vào

Thành công khóa sẽ kêu một "bíp" kèm thao một "tiêng nhạc" ngắn

6. Xóa tất cả các thẻ:

* 4 4 4 4 #

7. Cài đặt remote : Trên Remote có 4 phím:

- Phím đầu sét : mở chức năng dùng thẻ

- Phím khóa :khóa chức năng dùng thẻ

- Phím mở khóa : dùng để mở cửa

- Phím chuông :mở rộng (không sử dụng)

7.1. Cài đặt chức năng mở thẻ :

*9 0 # sau đó bấm nút set trên remote

Ghi chú : khi sử dụng tính năng này thì khóa sẽ cho phép sử dụng tất cả thẻ để mở cửa

7.2. Cài chức năng khóa thẻ: * 9 1 # sau đó bấm nút khóa trên remote

Ghi chú : khi sử dụng tính năng này thì khóa sẽ cho phép sử dụng tất cả thẻ để mở cửa

7.3. Cài đặt mở cửa:

* 9 sau đó nhập ID remote (từ 2 đến 7 ) # sau đó bấm phím mở khóa trên remote

 7.4. Xóa remote:

* 0 sau đó nhập ID remote cần xóa #

8. Cài đặt thời gian mở cửa:

* 5 ( XX) #

Ghi chú : ( XX ) là 2 số 00-99, đơn vị tính là giây

9. Mở cửa:

- Mật mã #

- Đặt thẻ vào vị trí nhận thẻ

- Bấm nút mở trên remote

 -> Lúc này chốt khóa sẽ rút vào đẩy cửa để mở

10. Khóa cửa : Đóng cửa lại và chờ chốt khóa đẩy ra

( Thời gian khóa cửa tùy thuộc vào cài đặt thời gian mở của ở câu lệnh  số 8 )

 

Để lại lời nhắn